drukuj

Kursy rysunku odręcznego

KURSY RYSUNKU ODRĘCZNEGO

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje Kursy Rysunku Odręcznego dla kandydatów na studia na Wydział Architektury na kierunki:
• architektura
• architektura krajobrazu
Wykłady i ćwiczenia prowadzą dydaktycy Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

KURS PODSTAWOWY - dla uczniów I-szej i II-giej klasy szkoły średniej (początkujących)
MAJ 2015 / LIPIEC 2015
Zajęcia odbywać się będą maj-czerwiec w soboty, a po zakończeniu roku szkolnego przez dwa tygodnie codziennie oprócz niedziel.
Planuje się zrealizować ok. 126 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku.
Odpłatność wynosi ok.: 2646,- zł płatna w ratach.
Spotkanie organizacyjne: planowane na kwiecień 2015 (sobota), Wydział Architektury Sala Rysunku ul. Podchorążych 1, Kraków
Zapisy: w kwietniu 2015 przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail: a-7@pk.edu.pl


KURS ROCZNY - kontynuacja Kursu Podstawowego lub rozpoczęcie nauki rysunku
PAŹDZIERNIK 2014 / KWIECIEŃ 2015
Zajęcia dwa razy w tygodniu w dniach:
piątek godz.17:30 – 21:15 i sobota godz. 8:00 – 11:45
Planuje się zrealizować ok. 200 godz. lekcyjnych zajęć i ok. 10 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku, realizowane w zapowiedziane soboty godz. 12:00 – 13:30.
Odpłatność wynosi: 4410,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Podstawowym kontynuującej zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.
Spotkanie organizacyjne: 13/09/2014 (sobota) godz. 11:00, Wydział Architektury, Sala Rysunku, Kraków, ul. Podchorążych 1.
Zapisy: od 01/09/14 do 13/09/14 przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail: a-7@pk.edu.pl


KURS INTENSYWNY - dla zaawansowanych, przed egzaminem
MAJ 2015 / CZERWIEC 2015
Zajęcia w systemie codziennym po maturach pisemnych, aż do egzaminu wstępnego (bez niedziel i świąt), 4 x w tygodniu popołudniu i 1 x w tygodniu rano.
Planuje się zrealizować ok. 125 godz. lekcyjnych zajęć z rysunku. i ok. 10 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.
Odpłatność wynosi ok.: 2835,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Rocznym kontynuujących zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.
Spotkanie organizacyjne: planowane na kwiecień 2015 (sobota), Wydział Architektury Sala Rysunku ul. Podchorążych 1, Kraków.
Zapisy: w kwietniu 2015 przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail: a-7@pk.edu.pl 

karta uczestnictwa (.doc)

Informacja: Sekretariat Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK , ul. Podchorążych 1, Kraków tel. 012 637 24 36, 012 628 24 38, e-mail: a-7@pk.edu.pl

Studenci VII semestru kierunku Architektura i Urbanistyka

2015-01-16
Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim przystępując do rekrutacji na studia drugiego stopnia na WA PK, podczas rejestracji elektronicznej kandydaci mają możliwość wyboru, bowiem Wydział nasz oferuje studia II stopnia na kierunku Architektura zarówno w języku polskim jak i angielskim.
więcej..

Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2014

2015-01-16
Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.
więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2015-01-12

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 28 stycznia 2015r. o godzinie 14.00 w sali nr. 2.15 (II p.) Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Podchorążych 1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Jakuba HECIAKA

więcej..

Uwaga dyplomanci

2015-01-09
Wszyscy studenci, którzy chcą podejść do obrony pracy dyplomowej inżynierskiej w terminie 1-szym (tj. luty) zobowiązani są do dostarczenia do Dziekanatu WA w NIEPRZEKRACZALNYM terminie do 19.01.2015r. następujących dokumentów:
więcej..

Zajęcia z prof. Akio Hizume

2015-01-08
Wykłady i warsztaty z prof. Akio Hizume.
więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-12-18

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 19 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali nr. 101 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Jana JANCZYKOWSKIEGO

więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-12-08

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 15 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Warszawskiej 24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Anny GAŁECKIEJ – DROZDY pt.: „Tereny otwarte jako element struktury przestrzennej wielkiego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania”

więcej..
Strona główna Politechniki Krakowskiej
Copyrights © 2006 WA PK