drukuj

Kursy rysunku odręcznego

KURSY RYSUNKU ODRĘCZNEGO

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej organizuje Kursy Rysunku Odręcznego dla kandydatów na studia na Wydział Architektury na kierunki:
• architektura
• architektura krajobrazu
Wykłady i ćwiczenia prowadzą dydaktycy Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

KURS PODSTAWOWY - dla uczniów I-szej i II-giej klasy szkoły średniej (początkujących)
MAJ 2015 / LIPIEC 2015
Zajęcia odbywać się będą maj-czerwiec w soboty, a po zakończeniu roku szkolnego przez dwa tygodnie codziennie oprócz niedziel.
Planuje się zrealizować ok. 126 godzin lekcyjnych zajęć z rysunku.
Odpłatność wynosi ok.: 2646,- zł płatna w ratach.
Spotkanie organizacyjne: planowane na kwiecień 2015 (sobota), Wydział Architektury Sala Rysunku ul. Podchorążych 1, Kraków
Zapisy: w kwietniu 2015 przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail: a-7@pk.edu.pl


KURS ROCZNY - kontynuacja Kursu Podstawowego lub rozpoczęcie nauki rysunku
PAŹDZIERNIK 2014 / KWIECIEŃ 2015
Zajęcia dwa razy w tygodniu w dniach:
piątek godz.17:30 – 21:15 i sobota godz. 8:00 – 11:45
Planuje się zrealizować ok. 200 godz. lekcyjnych zajęć i ok. 10 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku, realizowane w zapowiedziane soboty godz. 12:00 – 13:30.
Odpłatność wynosi: 4410,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Podstawowym kontynuującej zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.
Spotkanie organizacyjne: 13/09/2014 (sobota) godz. 11:00, Wydział Architektury, Sala Rysunku, Kraków, ul. Podchorążych 1.
Zapisy: od 01/09/14 do 13/09/14 przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail: a-7@pk.edu.pl


KURS INTENSYWNY - dla zaawansowanych, przed egzaminem
MAJ 2015 / CZERWIEC 2015
Zajęcia w systemie codziennym po maturach pisemnych, aż do egzaminu wstępnego (bez niedziel i świąt), 4 x w tygodniu popołudniu i 1 x w tygodniu rano.
Planuje się zrealizować ok. 125 godz. lekcyjnych zajęć z rysunku. i ok. 10 godz. lekcyjnych wykładów. Wykłady – o architekturze współczesnej i rysunku.
Odpłatność wynosi ok.: 2835,- zł płatna w ratach. Dla młodzieży po Kursie Rocznym kontynuujących zajęcia planowana jest odpłatność ze zniżką.
Spotkanie organizacyjne: planowane na kwiecień 2015 (sobota), Wydział Architektury Sala Rysunku ul. Podchorążych 1, Kraków.
Zapisy: w kwietniu 2015 przez nadesłanie karty uczestnictwa na adres e-mail: a-7@pk.edu.pl 

karta uczestnictwa (.doc)

Informacja: Sekretariat Zakładu Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WA PK , ul. Podchorążych 1, Kraków tel. 012 637 24 36, 012 628 24 38, e-mail: a-7@pk.edu.pl

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-12-18

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 19 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali nr. 101 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej 1, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Jana JANCZYKOWSKIEGO

więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-12-08

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 15 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Warszawskiej 24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Anny GAŁECKIEJ – DROZDY pt.: „Tereny otwarte jako element struktury przestrzennej wielkiego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Poznania”

więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-12-08

Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 15 grudnia 2014 r. o godzinie 11.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Warszawskiej 24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Ingeborgi CYGANKIEWICZ pt.: „Wieś w krajobrazie parkowym. Warunki i możliwości realizacji tej idei na przykładzie gminy Ogrodzieniec.”

więcej..

Prezentacja druku 3D

2014-12-01

Zakład Geometrii Wykreślnej, Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej A-43 zaprasza na prezentację druku 3D. Prezentacja odbędzie się 3 grudnia 2014 o godzinie 13:00 w sali nr 102 w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej przy ul. Warszawskiej 24.

więcej..

Seminarium

2014-11-28

2 grudnia 2014r. odbędzie się seminarium prezentujące dobre praktyki szkolnictwa wyższego w Austrii, Norwegii, Holandii, Finlandii oraz Szwajcarii w zakresie nowych zadań szkół wyższych wynikających z nowelizacji ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

więcej..

Konkurs

2014-11-07

III edycja Akademii A&B dedykowana jest dla architektów z całej Polski, absolwentów i studentów uczelni kierunkowych pod hasłem "Materiał w architekturze".

więcej..

Bal Politechniki

2014-11-07
31 stycznia 2015 r. odbędzie się kolejny tradycyjny VII Bal Politechniki.
więcej..
Strona główna Politechniki Krakowskiej
Copyrights © 2006 WA PK