ZAKŁAD
MECHANIKI DOŚWIADCZALNEJ
I BIOMECHANIKI


POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. Tadeusza Kościuszki
WYDZIAŁ MECHANICZNY

INSTYTUT MECHANIKI STOSOWANEJ

Al. Jana Pawła II 37

budynek: 6C