Laboratoria
Wytrzymałość Materiałów i Doświadczalna Analiza Naprężeń
Tworzywa i Kompozyty Polimerowe
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
Biomechanika
Biomateriały
Wykłady
Biomateriały
Biomechanika Inżynierska
Biomechanika Rehabilitacyjna
Materiały Niemetalowe
Sztuczne Narządy
Tworzywa i Kompozyty Polimerowe
Mechanika Techniczna i Podstawy Konstrukcji
Podstawy Rehabilitacji