Janusz Krawczyk
doktor habilitowany inżynier,
profesor PK

magisterium: 1974
doktorat: 1981
habilitacja: 1997
prof. PK: 2000

POLITECHNIKA KRAKOWSKA
im. Tadeusza Kościuszki
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Cieplnej i Procesowej
Katedra Aparatury Przemysłowej i Mechaniki Płynów
Zespół Aparatury Przemysłowej
31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37
tel. 628-34-20


Dziedziny nauki:
 • Inżynieria chemiczna,
 • Aparatura przemysłowa,
 • Ochrona środowiska.

Prowadzone przedmioty:
 • Bezpieczeństwo pracy,
 • Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • Podstawy projektowania barier bezpieczeństwa,
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • Bezpieczeństwo eksploatacji aparatury przemysłowej,
 • Bezpieczeństwo technologiczne i procesowe instalacji,
 • Bezpieczeństwo pracy i ergonomia,
 • Urządzenia przemysłowe,
 • Aparatura przemysłowa,
 • Aparatura chemiczna,
 • Prace przejściowe,
 • Prace dyplomowe.korespondencja e-mail