MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA PODYPLOMOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA
&
BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY
31-864 KRAKÓW, al. Jana Pawła II 37 tel./fax (+4812) 648-55-35

Interdyscyplinarne traktowanie problemów ochrony środowiska i zasad bezpieczeństwa wykonywania pracy stwarza możliwość kompleksowego zapoznania się z nowymi zagadnieniami a kształcenie na poziomie akademickim z otwartą formułą organizacyjną stanowią o unikalności tych studiów.
Studia spełniają wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.11.2004r zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby BHP w zakresie Studiów Podyplomowych dla pracowników służb BHP.

TEMATYKA
Ramowy program Studiów obejmuje bardzo szeroką gamę zagadnień:

 • Podstawy ekologii i ochrony środowiska
 • Ochrona powietrza, wody, gleby, ochrona przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem
 • Gospodarowanie, składowanie i utylizacja odpadów
 • Metodyka pomiarów i monitorowania zanieczyszczeń środowiska naturalnego i środowiska pracy
 • Zagadnienia prawne, organizacja i zarządzanie środowiskiem i bezpieczeństwem pracy
 • Zasady oraz metody kształtowania środowiska naturalnego i warunków pracy
 • Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy
 • Ocena zagrożeń niebezpiecznymi, szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwymi czynnikami występującymi w procesach pracy
 • Analiza i ocena zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy
  oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka
 • Zagadnienia medyczne w środowisku pracy - pomoc przedlekarska i choroby zawodowe
 • Zagadnienia ppoż.
Szczegółowy program zajęć

ORGANIZACJA STUDIÓW

Studia realizowane są w wersji dwusemestralnej. Pierwszy semestr obejmuje ogólne zagadnienia ochrony środowiska oraz podstawowe zagrożenia występujące w miejscu pracy.
Drugi semestr zawiera zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy i realizowany jest przy współpracy z firmą eSTe-Secura, będącą członkiem ekspertów do spraw BHP CIOP.
Dla zainteresowanych zagadnieniami ochrony środowiska, mogą być dodatkowo uruchomione zajęcia obejmujące wybrane dziedziny wskazane przez słuchaczy.
Zajęcia odbywają się w Politechnice Krakowskiej średnio dwa razy w miesiącu; piątek (po południu) i sobota (cały dzień).

WYMAGANIA

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe są ukończone studia pierwszego stopnia oraz
 • wypełniona karta zgłoszenia, (decyduje kolejność zgłoszenia),
 • odpis lub kopia dyplomu ukończenia wyższej uczelni,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm,
 • wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł (nr konta: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340)
  z dopiskiem Imię i Nazwisko i tekstem "wpisowe na studia podyplomowe OCHRONA ŚRODOWISKA & BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY" (wniesienie opłaty jest możliwe tylko od 1 września 2015 i szybkie przesłanie informacji na adres: wszatko@pk.edu.pl lub fax (12) 648 55 35).

Przewidywany koszt uczestnictwa w Studiach Podyplomowych wynosi 2000 zł za semestr. W ramach powyższych kosztów organizatorzy zapewniają pomoce dydaktyczne (skrypty i materiały pomocnicze).

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września 2017 r na adres:

Politechnika Krakowska - Międzywydziałowe Studia Podyplomowe
OCHRONA ŚRODOWISKA & BEZPIECZEŃSTWO i HIGIENA PRACY
al. Jana Pawła II 37, /G. Budzyła, M-5/
31-864 Kraków

Karta zgłoszenia do pobrania: w formacie Worda (*.doc) lub w formacie *.pdf

Szczegółowych informacji udzielają:
Dr inż. Wiesław Szatko e-mail: wszatko@pk.edu.pl, tel.: (+4812) 628 34 68
Genowefa Budzyła telefon: (+4812) 628 34 00, 508 450 422