1.    Rodzaj studiów:

Dzienne magisterskie

2.    Kierunek:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

3.    Specjalność:

Zarządzanie jakością

4.    Tytuł przedmiotu:

DOKUMENTOWANIE JAKOŚCI WYROBÓW

5.    Blok tematyczny (wg siatki):

DOKUMENTOWANIE JAKOŚCI WYROBÓW

6.    Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S):

IX – C 1 godzina

7.    Warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie  

 8.    Treść merytoryczna przedmiotu:

 

  

A. ĆWICZENIA

 

 

Temat

Godz.

1

Rodzaje dokumentów kontroli. Definicje stosowanych terminów kontroli

2

2

Kontrola odbiorcza, kontrola wewnętrzna

2

3

Zaświadczenia o jakości. Pojęcie atestu. Atest specjalny. Wystawianie atestów materiałowych

2

4

Pojęcie świadectwa odbioru, rodzaje świadectw odbioru. Protokół odbioru.

2

5

Dokumenty kontroli wystawiane przez kooperanta lub pośrednika.

2

6

Opracowywanie dokumentów kontroli. Potwierdzanie dokumentów kontroli.

2

7

Obieg dokumentów kontroli. Nazwy dokumentów kontroli w językach obcych.

2

8

Ćwiczenia

1

 

Razem

15

 

 

 

9. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Dr hab. inż. Roman Wielgosz – prof. PK

10. Jednostka organizacyjna:

M-2;  Zakład Metaloznawstwa

11. Pomoce dydaktyczne:

S. Rudnik: Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1994.

PN-EN 10204 + A1. 1997