1.    Rodzaj studiów:

Dzienne magisterskie

2.    Kierunek:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

3.    Specjalność:

siatka podstawowa

4.    Tytuł przedmiotu:

MATERIAŁY DO SPECJALNYCH ZASTOSOWAŃ

5.    Blok tematyczny (wg siatki):

ROZWÓJ I OSIĄGNIĘCIA MATERIAŁOWE

6.    Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S):

semestr IX S-1godz

7.    Warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na podstawie opracowanych referatów

8.    Treść merytoryczna przedmiotu:

 

 

A. SEMINARIUM

 

Temat:

Godz.

1.     

Materiały o szczególnych właściwościach mechanicznych.

2

2.     

Materiały o specjalnych właściwościach cieplnych.

2

3.     

Materiały o szczególnych właściwościach magnetycznych.

2

4.     

Metale i stopy o wysokiej temperaturze topnienia.

2

5.     

Struktura i właściwości metali i stopów do pracy w niskich temperaturach.

2

6.     

Tworzywa metalowe dla energetyki jądrowej.

1

7.     

Materiały o wysokiej odporności korozyjnej.

1

8.     

Metale szlachetne - właściwości i zastosowanie.

1

9.     

Materiały stosowane na implanty.

1

10. 

Stopy z pamięcią kształtu. Szkła metaliczne.

1

 

RAZEM:

15

 

 9. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

   dr inż. Anna Kadłuczka 

10. Jednostka organizacyjna:

  Zakład Metaloznawstwa  

11. Sugestie dot. wyboru innych przedmiotów:

     

12. Pomoce dydaktyczne:

Informacje internetowe oraz adresy podane przez prowadzącego,    dostępne czasopisma  oraz podręczniki