1.    Rodzaj studiów:

Dzienne magisterskie

2.    Kierunek:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

3.    Specjalność:

siatka podstawowa

4.    Tytuł przedmiotu:

MECHANIKA ZNISZCZENIA

5.    Blok tematyczny (wg siatki):

METODY BADAWCZE

6.    Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S):

semestrv VII, W-1 godzina,  L-1 godzina

7.   Warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie na podstawie zajęć laboratoryjnych

8.   8.    Treść merytoryczna przedmiotu:

 

 

A. WYKŁADY

 

Temat:

Godz.

1.     

Podstawowe pojęcia w mechanice pękania, czynniki strukturalne konstrukcyjne oraz zewnętrzne wpływające na zarodkowanie i przebieg procesu dekohezji w materiałach konstrukcyjnych

2

2.     

Teoria Griffitha , Podstawowe schematy rozwoju szczelin, pojęcie intensywności naprężen oraz krytycznego współczynnika intensywności naprężeń

2

3.     

Mechanika pękania  przy uwzględnieniu odkształceń plastycznych-model Dugdale’a , Metody energetyczne w mechanice pękania- całka Rice’a

2

4.     

Mikrostrukturalne aspekty mechaniki pękania-charakterystyczne etapy zjawiska pękania , mechanizmy kruchego, plastyczno-kruchego oraz ciągliwego rozdzielenia tworzywa konstrukcyjnego

2

5.     

Nowoczesne metody eksperymentalnej oceny odporności materiałów na pękanie -kryteria Kic, Jic,  próba CTOD. Podstawy projektowania konstrukcji przy zastosowaniu kryteriów mechaniki  pękania

3

6.     

Strukturalne oraz teoretyczne aspekty zmęczenia materiałów konstrukcyjnych

2

7.     

Tribologiczne zniszczenie materiałów konstrukcyjnych

2

 

RAZEM:

15

 b. laboratorium

 

Temat:

Godz.

1.

Wprowadzenie

1

2.

Wpływ spiętrzenia naprężeń na ciągliwość  stali konstrukcyjnej

2

3.

Doświadczalne wyznaczanie współczynnika intensywności naprężeń  Kic

2

4.

Doświadczalne wyznaczanie  całki J   metodą kilku próbek

4

5.

Zastosowanie metody podatności do wyznaczania całki J

2

6.

 Badania tribologiczne-wpływ substancji smarującej na zużycie zmęczeniowe par trących.

2

7.

Zaliczenie przedmiotu

2

 

RAZEM

15

 

 

 9. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr hab inż. Stanisław Pytel-prof. PK

 

10. Jednostka organizacyjna:

M-2 ZAKŁAD METALOZNAWSTWA

 

11. Sugestie dot. wyboru innych przedmiotów:

   

 

12. Pomoce dydaktyczne:

A. Maciejny : Kruchość metali, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1975

J.W.Wyrzykowski,  E.Pleszakow,  J.Sieniawski: Odkształcenie i pękanie metali

D. Broek : Elementary Engineering Fracture Mechanics, Martinus Nijhoff Publishers     

R.W. Hertzberg: Deformation and Fracture Mechanics of Engineering Materials

A.G.Atkins, Y.W. Mai: Elastic and Plastic Fracture ,1988,   Ellis Horwood Limited