1.    Rodzaj studiów:

Dzienne magisterskie

2.    Kierunek:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

3.    Specjalność:

siatka podstawowa

4.    Tytuł przedmiotu:

METALE I STOPY TECHNICZNE

5.    Blok tematyczny (wg siatki):

TWORZYWA TECHNICZNE

6.    Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S):

VII W 1 godzina, L 2 godziny

7.    Warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie laboratorium + Egzamin

  8.   Treść merytoryczna przedmiotu:

 

 

 A. WYKŁADY

 

 

Temat

Godz.

1

Metale i ich stopy jako tworzywa konstrukcyjne i narzędziowe. Stopy techniczne żelaza

2

2

Wpływ domieszek i dodatków stopowych na właściwości użytkowe i technologiczne stopów żelaza

2

3

Podział stali według struktur w stanie równowagi oraz według struktur otrzymanych przy chłodzeniu na powietrzu

1

4

Podział stopów żelaza według zastosowania oraz składu chemicznego zgodnie z normami polskimi  i normami europejskimi

2

5

Stale spawalne o podwyższonej wytrzymałości, stale trudnordzewiejące, dwufazowe stale odporne na korozję

2

6

Stale utwardzane wydzieleniowo. Stale o szczególnych właściwościach

2

7

Stale narzędziowe.

2

8

Wybrane stopy metali nieżelaznych

1

15

Tytan i stopy tytanu

1

 

Razem

15

 

  

B. LABORATORIUM

 

 

Temat

Godz.

1

Wprowadzenie

2

2

Umocnienie metali

2

3

Badanie odporności korozyjnej stopów metali

2

4

Stopy metali stosowane w medycynie

2

5

Stale do pracy w podwyższonych temperaturach

2

6

Procesy rewitalizacji stali dla energetyki

2

7

Stale do pracy w obniżonych temperaturach

2

8

Wyznaczanie temperatury przejścia plastyczno-kruchego

2

9

Stale typu „maraging”(Stale Maraging  - SM)

2

10

Żeliwo ADI

2

11

Badanie odporności korozyjnej stopów metali

2

12

Materiały polikrystaliczne i monokrystaliczne

2

13

Stopy z pamięcią kształtu

2

14

Określenie temperatury zerowej ciągliwości

2

15

Zajęcia dodatkowe

2

 

Razem

30

 

 

 

 

 9. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Dr hab. inż. Roman Wielgosz – prof. PK

10. Jednostka organizacyjna:

M-2;  Zakład Metaloznawstwa

11. Pomoce dydaktyczne:

S. Rudnik: Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1994.

R.Wielgosz, S.Pytel: Zajęcia laboratoryjne z metaloznawstwa, Wyd. PK, Kraków 2003.

M.Hetmańczyk: Podstawy nauki o materiałach, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 1996

M.Ashby, D.Jones: Materiały inżynierskie, WNT, Warszawa 1995

F.Staub, J.Adamczyk, Ł.Cieślakowa, J.Gugała, A.Maciejny: Metaloznawstwo ŚWT, Katowice 1994