1.    Rodzaj studiów:

Dzienne magisterskie

2.    Kierunek:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

3.    Specjalność:

siatka podstawowa

4.    Tytuł przedmiotu:

NOWOCZESNE STOPY TECHNICZNE

5.    Blok tematyczny (wg siatki):

ROZWÓJ I OSIĄGNIĘCIA MATERIAŁOWE

6.    Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S):

Semestr IX, W-1godz, L-1godz

7.    Warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie na podstawie sprawozdań laboratoryjnych

8.    Treść merytoryczna przedmiotu:

 

 

A. WYKŁADY

 

Temat:

Godz.

1.     

Tendencje rozwojowe w inżynierii stopów żelaza, domieszki szkodliwe. Stale mikrostopowe. Ultraniskowęglowe stale karoseryjne (stale I F).

2

2.     

Niskowęglowe stale bainityczne (stale ULCB).

2

3.     

Stale ferrytyczno-austenityczne (duplex).

2

4.     

Stale dwufazowe (DP), stale wielofazowe (TRIP). Stale maraging.

2

5.     

Stale i stopy dla elektrotechniki oraz energetyki. Żeliwo ADI.

2

6.     

Kierunki rozwojowe w inżynierii stopów metali nieżelaznych. Odlewnicze stopy lekkie na bazie: magnezu, aluminium, litu i cynku.

3

7.     

Stopy tytanu. Nadstopy.

2

 

RAZEM:

15    

 

 

B. LABORATORIUM

 

Temat:

Godz.

1.     

Wprowadzenie do laboratorium

1

2.     

Mikrostruktura i właściwości  stali na blachy karoseryjne

2

3.     

Stale o polepszone skrawalności

2

4.     

Materiały stosowane w energetyce jądrowej

2

5.     

Badania mikroskopowe materiałów dla elektrotechniki

2

6.     

Badania mikroskopowe stali ULCB

2

7.     

Badania mikrostruktury i właściwości nadstopów

2

8.     

Zaliczenie

2

 

RAZEM:

15

 

 

 9. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Dr hab. inż. Stanisław Pytel, prof. PK

Prowadzący :dr inż. Anna Kadłuczka,  

dr inż. Józef Kłaput

10. Jednostka organizacyjna:

Zakład Metaloznawstwa  

11. Sugestie dot. wyboru innych przedmiotów:

     

12. Pomoce dydaktyczne:

Zajęcia laboratoryjne metaloznawstwa, praca zbiorowa pod redakcją R.O.Wielgosza i S.M.Pytla, Wydawnictwa Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003

Adresy internetowe udostępnione przez prowadzących zajęcia

Czasopisma oraz podręczniki  znajdujące się w zbiorach biblioteki Instytutu Inzynieriii Materiałowej.

Wycieczka dydaktyczna do Instytu Badań Jądrowych Jądrowych Świerku