1.      Rodzaj studiów:                                                  stacjonarne

2.      Kierunek:                                                             AUTOMATYKA I ROBOTYKA

3.      Specjalność:                                                         siatka podstawowa

4.      Tytuł przedmiotu:                                                PROCESY WYTWARZANIA CZĘŚCI MASZYN

5.      Blok tematyczny (wg siatki):                              SYSTEMY TECHNICZNE

6.      Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S)          III, W 15 godzin, L 15 godzin

7.      Warunki zaliczenia przedmiotu:                          Zaliczenie laboratorium

8.      Treść merytoryczna przedmiotu:

 

A.    WYKŁADY (część przedmiotu dot. obróbki plastycznej)

 

Temat                                                                                                Godz.

1   Miejsce i rola obróbki plastycznej w wytwarzaniu części maszyn                                                                                         1

2   Procesy walcowania, ciągnienia, kucia, wyciskania i tłoczenia                                                                                              2

                                                                                                                                                                        Razem            3

 

B.     LABORATORIUM (część przedmiotu dot. obróbki plastycznej)     

 

Temat                                                                                                  Godz.

1        Tarcie w procesach obróbki plastycznej (III)                                                                                                            2

2        Tłoczenie - kształtowanie (VII)                                                                                                                                 1

                                                                                                                                                                                    Razem   3

 

9.       Osoba odpowiedzialna za przedmiot:                                                               Dr hab. Inż. Stanisław Okoński, prof. PK

10.   Jednostka organizacyjna:                                                                                  M-2; Zakład Materiałoznawstwa

11.  Pomoce dydaktyczne:                                                                                        Procesy przeróbki plastycznej.

Praca zbiorowa pod red. J. Sińczaka.

Wyd. AKAPIT, Kraków 2003

S. Okoński: obróbka plastyczna. Ćwiczenia

laboratoryjne (wersja elektroniczna http://iim.mech.pk.edu.pl) – ćwiczenia III, VII