1.      Rodzaj studiów:                                                        niestacjonarne

2.      Kierunek:                                                                   MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

3.      Specjalność:                                                               siatka podstawowa

4.      Tytuł przedmiotu:                                                      TECHNOLOGIE WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA

MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH I

5.      Blok tematyczny (wg siatki):                                    INŻYNIERIA WYTWARZANIA

6.      Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S)               III, W 18 godzin, L 18 godzin

7.      Warunki zaliczenia przedmiotu:                                Zaliczenie laboratorium

8.      Treść merytoryczna przedmiotu:

 

A.    WYKŁADY (część przedmiotu dot. obróbki plastycznej)

 

Temat                                                                                                  Godz.

1   Pojęcie i ogólna charakterystyka obróbki plastycznej, kształtowane materiały i wyroby, klasyfikacja procesów                       1

2   Technologia kształtowania plastycznego: procesy walcowania, ciągnienia, kucia, wyciskania, tłoczenia.                                   5

                                                                                                                                                                               Razem           6

 

B.     LABORATORIUM (część przedmiotu dot. obróbki plastycznej)           

 

Temat                                                                                                   Godz.

1        Tarcie w procesach obróbki plastycznej (III)                                                                                                                 2

 2        Tłoczenie - kształtowanie (VII)                                                                                                                                     2

3        Kucie matrycowe (V)                                                                                                                                                    1

4        Wyciskanie (VI)                                                                                                                                                            1

                                                                                                                                                                                       Razem    6

 

9.       Osoba odpowiedzialna za przedmiot:                                                                     Dr hab. Inż. Stanisław Okoński, prof. PK

10.   Jednostka organizacyjna:                                                                                        M-2; Zakład Materiałoznawstwa

11.   Pomoce dydaktyczne:                                                                                             Procesy przeróbki plastycznej.

Praca zbiorowa pod red. J. Sińczaka.

Wyd. AKAPIT, Kraków 2003

S. Okoński: obróbka plastyczna. Ćwiczenia

laboratoryjne (wersja elektroniczna http://iim.mech.pk.edu.pl) – ćwiczenia

nr III, V, VI, VII

 

 

 

 

 

1.      Rodzaj studiów:                                                  stacjonarne

2.      Kierunek:                                                            MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

3.      Specjalność:                                                        siatka podstawowa

4.      Tytuł przedmiotu:                                                            TECHNOLOGIE WYTWARZANIA I PRZETWARZANIA

MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH I

5.      Blok tematyczny (wg siatki):                              INŻYNIERIA WYTWARZANIA

6.      Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S)         III, W 30 godzin, L 30 godzin

7.      Warunki zaliczenia przedmiotu:                          Zaliczenie laboratorium

8.      Treść merytoryczna przedmiotu:

 

A.    WYKŁADY (część przedmiotu dot. obróbki plastycznej)

 

Temat                                                                                                                                                  Godz.

1   Pojęcie i ogólna charakterystyka obróbki plastycznej, kształtowane materiały i wyroby                                     2

2   Warunki termodynamiczne procesów                                                                                                               2

3   Procesy walcowania, ciągnienia, kucia, wyciskania i tłoczenia                                                                           6

                                                                                                                                                                   Razem   10

 

B.     LABORATORIUM (część przedmiotu dot. obróbki plastycznej)     

 

Temat                                                                                                                                                              Godz.

1        Tarcie w procesach obróbki plastycznej (III)                                                                                                    2

2        Tłoczenie - kształtowanie (VII)                                                                                                                         2

3        Wykrawanie (VIII)                                                                                                                                           2

4        Kucie matrycowe (V)                                                                                                                                       2

      5    Wyciskanie (VI)                                                                                                                                                      2                          

                                                                                                                                                                                Razem   10

 

9.      Osoba odpowiedzialna za przedmiot:                                                                Dr hab. Inż. Stanisław Okoński, prof. PK

10.   Jednostka organizacyjna:                                                                                  M-2; Zakład Materiałoznawstwa

11.  Pomoce dydaktyczne:                                                                                        Procesy przeróbki plastycznej.

Praca zbiorowa pod red. J. Sińczaka.

Wyd. AKAPIT, Kraków 2003

S. Okoński: obróbka plastyczna. Ćwiczenia

laboratoryjne (wersja elektroniczna http://iim.mech.pk.edu.pl) – ćwiczenia III, V,

VI, VII, VIII