1.    Rodzaj studiów:

Dzienne magisterskie

2.    Kierunek:

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

3.    Specjalność:

Zarządzanie jakością

4.    Tytuł przedmiotu:

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI W PROCESACH WYTWARZANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

5.    Blok tematyczny (wg siatki):

JAKOŚĆ W PROCESACH WYTWARZANIA

6.    Semestr, wymiar godz. (W, L, C, P, K, S):

VIII -W 1 godz.,  Ć 1 godz

7.    Warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie  

 8.    Treść merytoryczna przedmiotu:

 

 

A. WYKŁADY

 

 

Temat

Godz.

1

Procesy technologiczne otrzymywania wyrobów i półwyrobów hutniczych

2

2

Rodzaje i przebieg procesów metalurgicznych Regu­lowane walcowanie, walcowanie ze sterowaną rekrystalizacją, obróbka cieplno-plastyczna

2

3

Stalowe wyroby hutnicze: wlewki, półwyroby, wyroby płaskie, wyroby długie, inne wyroby

3

4

Wymagania stawiane wyrobom hutniczym

1

5

Podział tworzyw metalowych. Podział stali we­dług struktur

1

6

Podział stopów żelaza według norm polskich  i norm  europejskich

3

7

Numer materia­łowy

1

8

Jakość użytkowa materiału konstrukcyjnego

1

9

Charakterystyka procesu zniszczenia materiału metalowego

1

 

Razem

15

 

 

B. ĆWICZENIA

 

 

Temat

Godz.

1

Dobór materiału w oparciu o jego strukturę

2

2

Klasyfikacja materiałów kon­strukcyjnych wg zastosowania

3

3

Zasady doboru zamienników materiałowych

3

4

Dokumenty kontroli wyrobów metalowych

3

5

Przykłady uszkodzeń elementów wywołanych wadami pochodzenia hutniczego

4

 

Razem

15

 

 

 

9. Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

Dr hab. inż. Roman Wielgosz – prof. PK

10. Jednostka organizacyjna:

M-2;  Zakład Metaloznawstwa

11. Pomoce dydaktyczne:

A.Tabor, A.Zając, M.Rączka: Zarządzanie jakością, tom II, Wyd. PK, Kraków 2000