Wyposażenie laboratorium:

·         maszyny i urządzenia technologiczne, w tym:

-         Prasa hydrauliczna warsztatowa PH-Wn25

-         Prasa hydrauliczna, pulsacyjna PXP 1.00

-         Maszyna wytrzymałościowa EU 40

-         Maszyna wytrzymałościowa EU 20

-         Tokarka TUM 25B

-         Urządzenie do badań tłoczności blach

-         Młot sprężarkowy MD 4129

-         Prasa mimośrodowa LEN 63P

·         stanowiska do realizacji prac badawczych na ww. maszynach i urządzeniach, obejmujące zestawy narzędzi i oprzyrządowania oraz przyrządy i urządzenia do pozyskiwania, przetwarzania i rejestracji sygnałów pomiarowych, w tym:

-         Stanowisko do komputerowej akwizycji danych w statycznej próbie rozciągania metali i stopów oraz elementów spiekanych z proszków metali w temperaturze otoczenia, temperaturze podwyższonej i w niskich temperaturach.

-         Stanowisko do wyznaczania, z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, krzywej wzmocnienia metali i stopów.

-         Stanowisko do realizacji, z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, 3. punktowej próby zginania elementów z materiałów inżynierskich.

-         Stanowisko do wyznaczania, z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, anizotropii blach metodą Lankforda.

-         Stanowisko do badania wpływu przeciwciągu na siłę ciągnienia.

-         Stanowisko do wyznaczania, z wykorzystaniem wspomagania komputerowego, krzywej rozciągania i krzywej wzmocnienia materiałów spiekanych z proszków metali.

-         Stanowisko do badań procesu wytłaczania, z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.

-         Stanowisko do badań procesu wyciskania współ- i przeciwbieżnego.

-         Stanowisko do badań procesu kucia w matrycach otwartych.

-         Stanowisko do badań procesu prasowania wyrobów z proszków metali w matrycy stałej i pływającej oraz dogęszczania spieków metodą prasowania.

-         Stanowisko do empirycznego wyznaczania współczynnika tarcia metodą pierścieni Burgdorfa.

-         Stanowisko do badania własności technologicznych materiałów z zastosowaniem prób tłoczności: Erichsena, Engelhardta i Grossa, Fukui, KWI (AEG), przeginania paska blachy i miseczkowania.

-         Stanowisko do badań procesów nagniatania i kształtowania plastycznego gwintów.

        

  

W laboratorium prowadzone są prace badawcze z zakresu obróbki plastycznej materiałów litych, porowatych i rozdrobnionych oraz badania własności materiałów przeznaczonych do kształtowania plastycznego.