Laboratorium Własności Mechanicznych

Wyposażenie pracowni 

Dodatkowo na wyposażeniu pracowni znajdują się:

 

     

                          Młot udarnościowy                                        Twardościomierze Rockwella, Vickersa i Brinella 

      

Hydrauliczna maszyna wytrzymałościowa EU20                            Czujniki siły i rozwarcia zamontowane

                                                                                                         na maszynie wytrzymałościowej

       

          Czujnik rozwarcia                                                          Czujnik przemieszczenia

 

 

Muflowy piec laboratoryjny 5SHM

z mikroprocesorowym regulatorem SM 2002

 

Prowadzone prace

Laboratorium umożliwia wyznaczanie podstawowych parametrów wytrzymałościowych na podstawie statycznej próby rozciągania, ponadto ocenę odporności na pękanie metodami KIC JIC , CTOD oraz metodą udarności Charpy. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania pomiarów twardości metodami Vickersa, Brinella i Rockwella.