Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

Własności Mechanicznych

Rentgenografii

Przygotowania Zgładów Metalograficznych

Mikroskopii Optycznej i Analizy Obrazu

Nanotechnologii

Obróbki cieplnej

Pełzania

Laboratorium Obróbki Plastycznej