KATEDRA  SILNIKÓW  SPALINOWYCH   (M-44)


 

Kierownik

Dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK 

Pracownicy naukowi

Dr inż. Jerzy Cisek 

Dr inż. Jerzy Dutczak 

Dr hab. inż. Wojciech Marek

Dr hab. inż. Władysław Mitianiec, prof. PK

Dr inż. Tadeusz Papuga   

Dr inż. Krzysztof Śliwiński 

em. Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Golec 

em. Dr hab. inż. Jerzy Jaskólski, prof. PK

em. Prof. zw. dr hab. inż. Bronisław Sendyka

Pracownicy techniczni

Mgr inż. Adam Kobiałka 

Dr inż. Marcin Noga

Mgr inż. Łukasz Rodak

Inż. Michał Sędzik

 

 

Zagadnienia charakteryzujące profil naukowy Katedry

Badania i rozwój układów zapłonowych o zwiększonej energii wyładowania.

 Zastosowanie paliw alternatywnych : gazu ziemnego, propanu-butanu, wodoru. 

Prace związane z obniżeniem emisji związków toksycznych w spalinach silników tłokowych zasilanych paliwami alternatywnymi oraz analiza spalin. 

Systemy wykorzystania energii spalin 

Modelowanie i symulacja procesów roboczych tłokowych silników spalinowych. Analiza stochastyczna procesu spalania.

Poprawa sprawności silnika (ekonomii pracy). 

  Obniżenie emisji toksycznych gazów i cząstek stałych oraz hałasu i drgań.

  Zastosowanie alternatywnych i odnawialnych paliw w silnikach   wysokoprężnych (np. gaz ziemny, paliwa alkoholowe i węglowe oraz oleje roślinne). Stosowanie dodatków do oleju napędowego.

  Badania systemów doładowania i rozruchu silników w niskich temperaturach otoczenia. Komputerowe symulacje procesów cieplnych i przepływowych. 

  Optymalizacja kanałów dolotowych, komór spalania, aparatury wtryskowej. 

  Wizualizacja procesów rozwoju strugi paliwa i spalania na stanowiskach bezsilnikowych i w silniku.

PUBLIKACJE 

Informacje o specjalności - Silniki spalinowe


        

 

Bezsilnikowe stanowisko do badań zapłonu mieszanek gazowych.      

 

Stanowisko badawcze turbodoładowanego silnika ZI z bezpośrednim wtryskiem paliwa (FSI).

Hamowniane stanowisko dydaktyczne silników specjalnych i układów zasilania.

 

 

Stanowisko do badania procesów szybkozmiennych metodą fotografii smugowej.

 

Hybrydowy zespół napędowy - stanowisko badawcze silnika ZI z pneumatycznym wtryskiem bezpośrednim.

Modelowanie wtrysku pneumatycznego 


Wybrane systemy wyposażenia:

Bezsilnikowe stanowisko do filmowania i analizy procesów wtrysku i rozpylenia paliw alternatywnych

System pomiarowy CEB II firmy AVL (Austria) do pomiaru gazowych składników spalin

System pomiarowy firmy AVL  do indykowania szybkozmiennych procesów wewnątrz cylindra silnika spalinowego

Hamownia silnikowa firmy Schenck i AVL  – 300 kW, 2000 Nm

Stanowisko pomiarowe do badania sprawności konwersji gazowych składników spalin w silnikach wysokoprężnych

System pomiarowy firmy SMETEC do szybkozmiennych pomiarów toksyczności spalin wewnątrz cylindra silnika

System pomiarowy do określania emisji cząstek stałych PM w spalinach silnika wysokoprężnego z zastosowaniem tunelu rozcieńczającego

System pomiarowy AVL VideoScope do cyfrowej wizualizacji wtrysku i spalania paliwa wewnątrz cylindra silnika


 

Obraz w cylindrze silnika oraz rozkład prawdopodobieństwa występowania strugi paliwa dla kąta obrotu wału korbowego odpowiadającego maksymalnej prędkości wtrysku paliwa do cylindra silnika adq_max dla badanych paliw

 

Przykład obliczeń izoterm w płomieniu dyfuzyjnym wewnątrz cylindra silnika wysokoprężnego


Aktualizacja: 11 - 2011