MATEMATYKA W FINANSACH I EKONOMII
Instytut Matematyki WFMiI PK
Brak nowych informacji.

Nowe informacje

print search sitemap contact home

Dodatkowe zajęcia dla studentek-matek


Niektóre studentki decydują się na założenie w trakcie studiów rodziny. Zwiększone obowiązki (opieka nad małym dzieckiem) są przyczyną większej absencji i utrudniają normalny tok studiów. W ramach pomocy w takich sytuacjach proponujemy studentkom w ciąży lub mającym pod opieką małe dziecko indywidualne zajęcia wyrównawcze.

Studentki zainteresowane tą formą pomocy powinny zgłaszać się do Kierownika Projektu. 

powrót

up