MATEMATYKA W FINANSACH I EKONOMII
Instytut Matematyki WFMiI PK
Brak nowych informacji.

Nowe informacje

print search sitemap contact home

PRACOWNIA WIZUALIZACJI OBIEKTÓW MATEMATYCZNYCH


 

 W Kursie mogą uczestniczyć studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Matematyka. Kurs trwa dwa lata (120 godzin).

  •  Wniosek kandydaci składają w Dziekanacie WFMiI, u pani Joanny Dudek (Koordynatorki ds. Stypendiów i Rekrutacji), od 1 do 7 października 2011 r. (Wnioski proszę drukować dwustronnie.)
  • We wniosku kandydaci wpisują średnią arytmetyczną ocen z matematyki, fizyki i informatyki (ze świadectwa ukończenia liceum lub technikum).
  • Na podstawie średnich tworzony jest ranking kandydatów.
  • Osiemnastu najlepszych zostaje zakwalifikowanych do grupy uczestniczącej w zająciach Pracowni wizualizacji obiektów matematycznych. Pozostali zostają umieszczeni na liście rezerwowej.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnika, jego miejsce zajmuje pierwszy z listy rezerwowej.

Prosimy o przeczytanie Regulaminu rekrutacji uczestników Pracowni wizualizacji obiektów matematycznych.                                                                    Powrót

up