MATEMATYKA W FINANSACH I EKONOMII
Instytut Matematyki WFMiI PK
Brak nowych informacji.

Nowe informacje

print search sitemap contact home

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU MAKLERSKIEGO/AKTUARIALNEGO


 W bieżącym roku akademickim o uczestnictwo w Kursie mogą się ubiegać studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Matematyka. Kurs trwa 60 godzin. O wiodącej tematyce Kursu (czyli wyborze pomiędzy kursem przygotowującym do egzaminu maklerskiego a aktuarialnego) decydują jego uczestnicy. W tym roku Kurs poprowadzi dr Margareta Wiciak.

  • Kandydat składa wniosek w Dziekanacie WFMiI, u pani Joanny Dudek (Koordynatorki ds. Stypendiów i Rekrutacji) w terminie od 1 do 12 października 2011 r. (Wnioski proszę drukować dwustronnie.)
  • Kierownik Projektu ogłasza termin testu konkursowego. (Prosimy o uważne śledzenie ogłoszeń!)
  • Test ocenia komisja, w skład której wchodzi  dr Margareta Wiciak i wytypowany przez Kierownika Projektu pracownik naukowo-dydaktyczny Instytut Matematyki.
  • Komisja ustala na podstawie wyników testu ranking kandydatów. Jeżeli kandydaci uzyskali taki sam wynik, o ich kolejności decydują ich średnie ocen (bez WF-u) studiów I stopnia.
  • Dziewięciu najlepszych kandydatów i wszyscy, których wyniki są równe wynikowi kandydata na 10. miejscu zostają zakwlifikowani na Kurs. Pozostałych wpisuje się na listę rezerwową.
  •  Ranking kandydatów zostanie opublikowany na niniejszej stronie.
  • Jeżeli któryś z kandydatów zrezygnuje z Kursu przed rozpoczęciem, wówczas jego miejsce zajmuje kolejny na liście kandydat.
  • Na zakończenie Kursu jego uczestnicy piszą test. Dwie osoby, które najlepiej napiszą ten test otrzymują nagrodę, którą jest refundacja opłaty za wybrany egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji na kurs maklera/aktuariusza.                                                                           Powrót

 

 

up