MATEMATYKA W FINANSACH I EKONOMII
Instytut Matematyki WFMiI PK
Brak nowych informacji.

Nowe informacje

print search sitemap contact home

STUDIUM PEDAGOGICZNE I KURS PROWADZENIA KÓŁEK MATEMATYCZNYCH


Studium Pedagogiczne ma na celu przygotowanie studentów(tek) kierunku Matematyka do pracy w zawodzie nauczyciela. Studium trwa cztery semestry i jest prowadzone przez Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Program Studium został wzbogacony o unikalny Kurs Prowadzenia Kółek Matematycznych. Kurs ten zostanie przeprowadzony w semestrze letnim.

Pięciu studentom(tkom) pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia zostanie opłacone uczestnictwo w rozszerzonych o Kurs Prowadzenia Kółek Matematycznych zajęciach Studium Pedagogicznego.

  • Wnioski o refundację opłaty za Studium Pedagogiczne należy składać w Dziekanacie WFMiI, u pani Joanny Dudek (Koordynatorki ds. Stypendiów i Rekrutacji), od 1 do 14 października 2011r.
  • Jeżeli będzie więcej niż dziesięciu kandydatów wówczas beneficjentów wyłoni konkurs. Jego pierwszym etapem jest test złożony z niestandardowych zadań z matematyki szkolnej oraz gier i zagadek logicznych. Dziesięciu kandydatów, którzy najlepiej przechodzi do drugiego etapu, którym jest przeprowadzana przez pracowników Centru Pedagogiki i Psychologii gra dydaktyczna. Wyłania ona pięciu finalistów. W przypadku, liczba kandydatów przekracza 5 ale nie przekracza 10. wówczas przeprowadzany jest jedynie drugi etap konkursu.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania refundacji czesnego za Studium Pedagogiczne.                                                                 Powrót

up