MATEMATYKA W FINANSACH I EKONOMII
Instytut Matematyki WFMiI PK
Brak nowych informacji.

Nowe informacje

print search sitemap contact home

STYPENDIA  MOTYWACYJNE


 

Programem stypendialnym objęci są studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych I  i II stopnia kierunku zamawianego Matematyka.

Termin najbliższego naboru wniosków o przyznanie stypendium zostanie ogłoszony w połowie września 2012 r.

  • Wnioski    należy składać w Dziekanacie WFMiI, u pani Joanny Dudek (Koordynatorki ds. Stypendiów i Rekrutacji) w terminie wyznaczonym przez Kierownika Projektu.

(Wnioski proszę drukować dwustronnie.)

  • We wniosku należy wpisać średnią projektową. Średnia ta jest równa:
    • wynikowi matury rozszerzonej z matematyki (dla studentów pierwszego semestru studiów I stopnia);
    • średniej ocen studiów I stopnia (dla studentów pierwszego semestru studiów II stopnia);
    • średniej ważnej ocen z poprzedniego semstru (dla pozostałych studentów).
  • W oparciu o średnie projektowe kandydatów tworzony jest ranking (oddzielny dla każdego rocznika).
  • Jeżeli średnia projektowa kandydata z miejsca 20. jest większa od średniej kolejnego kandydata, wówczas pierwszym 20. kandydatom przyznawane jest stypendium na najbliższy semestr (czyli 4 i pół miesiąca). W przeciwnym przypadku wszyscy kandydaci, których średnie są większe od średniej kandydata z miejsca 20. zostają wpisani na listę stypendystów. Ci kandydaci, których średnia jest równa średniej kandydata z miejsca 20. piszą test kompetencyjny. Wyłania on n najlepszych kandydatów, gdzie n jest liczbą wakatów na liście stypendystów. 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania stypendiów motywacyjnych.                                                                                           Powrót

Masz wysokie oceny? Przygotuj wniosek już dziś!

 

 

up