Dr inż. Michał Grodecki


Data urodzenia - 05.02 1975
Szkoła średnia - X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, matura w 1994 roku.
Studia - Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, specjalność Inżynieria Wodna
Praca magisterska na temat "Modelowanie numeryczne nieustalonej filtracji i stateczności wałów przeciwpowodziowych" obroniona 25.06.1999 r.(promotor  dr hab inż. Aleksander Urbański, prof. PK ).
Miejsce pracy - Politechnika Krakowska, Instytut Geotechniki, Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich
Stanowisko - adiunkt naukowo-dydaktyczny
Telefon wewnętrzny PK 28-16, telefon bezpośredni (012) 628-28-16
Zakres działalności naukowej - mechanika konstrukcji hydrotechnicznych i ziemnych oraz modelowanie numeryczne ich pracy za pomocą Metody Elementów Skończonych (MES).
Przewód doktorski pod tytułem "Modelowanie numeryczne statyki ścianek szczelnych i szczelinowych" otwarty 23.11.2006
(promotor  dr hab inż. Aleksander Urbański, prof. PK ). Praca została obroniona 04.07.2007
Zainteresowania pozasłużbowe - żeglarstwo (patent żeglarza jachtowego od 1989 r., sternika jachtowego od 1992 r.), technika wojskowa, airsoft, modelarstwo
.

Konsultacje w semestrze letnim:

Środa, piątek 11:00-12:30

Studentów proszę o dostosowanie się do podanych godzin!

Materiały i informacje dydaktyczne:


I rok studiów dziennych kierunek Inżynieria Środowiska, przedmiot "Mechanika techniczna"

Państwo powtarzający przedmiot!
Decyzją Dziekana WIŚ została dla Państwa powołana specjalna grupa "pościgowa". Zajęcia projektowe będą odbywać się w poniedziałki w godzinach od 18:00 do 19:30, w sali 216. Pierwsze zajęcia - 11.04

Materiały  z wykładu - redukcja płaskiego układu sił pdf

Grupa 3 - projekt 1 zakres i tematy pdf
Grupa 3 - projekt 2 zakres i tematy pdf
Grupa 3 i grupa "pościgowa" - projekt 3 zakres i tematy pdf


Grupa 3 i grupa "pościgowa" - kolokwium 1 wyniki pdf
Grupa 3  - kolokwium 1 i 2 wyniki pdf

Grupa "pościgowa" - projekt 1 zakres i tematy  pdf
Grupa "pościgowa" - projekt 2 zakres i tematy  pdf

II rok studiów dziennych kierunek Budownictwo, przedmiot "Wytrzymałość Materiałów I"

Projekt 1 - zakres i tematy pdf
Projekt 2 - zakres i tematy pdf
Projekt 3 - zakres i tematy pdf
Kolokwium 1 - wyniki pdf

II rok studiów zaocznych kierunek Inżynieria Środowiska, przedmiot "Mechanika techniczna i wytrzymałość Materiałów"

Projekty - zakres i tematy pdf


Proponowane tematy prac inżynierskich/magisterskich.

"Zabezpieczenie głębokich wykopów ściankami szczelnymi – wariantowa analiza numeryczna” (wspólnie z dr inż. Kazimierzem Piszczkiem)

"Ścianka szczelna z grodzic winylowych jako element szczelny wału przeciwpowodziowego – symulacje numeryczne”.

Powyższe tematy mogą być zrealizowane wyłącznie przez dyplomantów którzy w toku studiów nabyli podstawową znajomość systemu metody elementów skończonych Z_SOIL.
Studentów mających swoje własne pomysły dotyczące tematów prac magisterskich z zakresu modelowania numerycznego zagadnień geotechnicznych zapraszam do podzielenia się nimi - lista tematów jest otwarta.


Tablice przekrojów walcowanych zamieszczone na stronie dr inż. Andrzeja Dzięgielewskiego

Linki:

Magazyn Żagle
Strona Zakładu Podstaw Konstrukcji Inżynierskich
Informacje o używanym w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Inżynierskich systemie MES Z_Soil.PC
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW  - stali uczestnicy  Konferencji Naukowej w Korbielowie
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Hydroprojekt Kraków
 

Linki do stron o tematyce militarno - wojskowej

Dowcipy militarne  - pochodzące z Internetu lub zasłyszane.
Skansen w Mniszewie - na przyczółku warecko-magnuszewskim.
Przełęcz Dukielska - pomniki na Słowacji