Dr inż. Michał Grodecki


Data urodzenia - 05.02 1975
Szkoła średnia - X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, matura w 1994 roku.
Studia - Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, specjalność Inżynieria Wodna
Praca magisterska na temat "Modelowanie numeryczne nieustalonej filtracji i stateczności wałów przeciwpowodziowych" obroniona 25.06.1999 r.(promotor  dr hab inż. Aleksander Urbański, prof. PK ).
Miejsce pracy - Politechnika Krakowska, Instytut Geotechniki, Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich
Stanowisko - adiunkt naukowo-dydaktyczny
Telefon wewnętrzny PK 28-16, telefon bezpośredni (012) 628-28-16
Zakres działalności naukowej - mechanika konstrukcji hydrotechnicznych i ziemnych oraz modelowanie numeryczne ich pracy za pomocą Metody Elementów Skończonych (MES).
Przewód doktorski pod tytułem "Modelowanie numeryczne statyki ścianek szczelnych i szczelinowych" otwarty 23.11.2006
(promotor  dr hab inż. Aleksander Urbański, prof. PK ). Praca została obroniona 04.07.2007
Zainteresowania pozasłużbowe - żeglarstwo (patent żeglarza jachtowego od 1989 r., sternika jachtowego od 1992 r.), technika wojskowa, airsoft, modelarstwo
.

Konsultacje w semestrze zimowym:

Wtorek 11:00-12:30
Czwartek 9:15:00-10:45

Studentów proszę o dostosowanie się do podanych godzin!Materiały i informacje dydaktyczne:


I rok studiów dziennych kierunek OZE, przedmiot "Mechanika Techniczna i Wytrzymałość Materiałów"

Materiały z wykładu - 1 część zip
Materiały z wykładu - 2 część zip
Projekt 1  pdf
Projekt 2  pdf
Projekt 3  pdf
Projekt 5  pdf
Nieosiowe ściskanie / rozciąganie - przykład  pdf
Skręcanie, ścinanie - przykłady  pdf

II rok studiów dziennych kierunek Budownictwo, przedmiot "Wytrzymałość Materiałów II"

Projekt 1  pdf
Projekt 2  pdf
Projekt 3  pdf
Projekt 4  pdf
Kolokwium  1 - wyniki  pdf

I rok studiów dziennych kierunek Inżynieria Środowiska, przedmiot "Mechanika Techniczna "

Materiały z wykładu - 1 część zip
Materiały z wykładu - 2 część zip

II rok studiów zaocznych kierunek Inżynieria Środowiska, przedmiot "Mechanika Techniczna i Wytrzymałość Materiałów"

Materiały z wykładu - 1 część zip
Materiały z wykładu - 2 część zip
Tematy projektów pdf

Proponowane tematy prac inżynierskich/magisterskich.

"Zabezpieczenie głębokich wykopów ściankami szczelnymi – wariantowa analiza numeryczna”

"Ścianka szczelna z grodzic winylowych jako element szczelny wału przeciwpowodziowego – symulacje numeryczne”.

Powyższe tematy mogą być zrealizowane wyłącznie przez dyplomantów którzy w toku studiów nabyli podstawową znajomość systemu metody elementów skończonych Z_SOIL.
Studentów mających swoje własne pomysły dotyczące tematów prac magisterskich z zakresu modelowania numerycznego zagadnień geotechnicznych zapraszam do podzielenia się nimi - lista tematów jest otwarta.


Tablice przekrojów walcowanych:
http://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztatowniki/
http://www.staticstools.eu/pl

Linki:

Magazyn Żagle
Strona Zakładu Podstaw Konstrukcji Inżynierskich
Informacje o używanym w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Inżynierskich systemie MES Z_Soil.PC
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW  - stali uczestnicy  Konferencji Naukowej w Korbielowie
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Hydroprojekt Kraków
 

Linki do stron o tematyce militarno - wojskowej

Dowcipy militarne  - pochodzące z Internetu lub zasłyszane.
Skansen w Mniszewie - na przyczółku warecko-magnuszewskim.
Przełęcz Dukielska - pomniki na Słowacji