Dr inż. Michał Grodecki


Data urodzenia - 05.02 1975
Szkoła średnia - X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, matura w 1994 roku.
Studia - Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, specjalność Inżynieria Wodna
Praca magisterska na temat "Modelowanie numeryczne nieustalonej filtracji i stateczności wałów przeciwpowodziowych" obroniona 25.06.1999 r.(promotor  dr hab inż. Aleksander Urbański, prof. PK ).
Miejsce pracy - Politechnika Krakowska, Instytut Geotechniki, Zakład Podstaw Konstrukcji Inżynierskich
Stanowisko - adiunkt naukowo-dydaktyczny
Telefon wewnętrzny PK 28-16, telefon bezpośredni (012) 628-28-16
Zakres działalności naukowej - mechanika konstrukcji hydrotechnicznych i ziemnych oraz modelowanie numeryczne ich pracy za pomocą Metody Elementów Skończonych (MES).
Przewód doktorski pod tytułem "Modelowanie numeryczne statyki ścianek szczelnych i szczelinowych" otwarty 23.11.2006
(promotor  dr hab inż. Aleksander Urbański, prof. PK ). Praca została obroniona 04.07.2007
Zainteresowania pozasłużbowe - żeglarstwo (patent żeglarza jachtowego od 1989 r., sternika jachtowego od 1992 r.), technika wojskowa, airsoft, modelarstwo
.

Konsultacje w semestrze zimowym:

Poniedziałek 14:30-16:00
Wtorek 11:00-12:30
Studentów proszę o dostosowanie się do podanych godzin!


Materiały i informacje dydaktyczne:


I rok studiów dziennych kierunek Inżynieria Środowiska, przedmiot "Mechanika techniczna"

Redukcja płaskiego układu sił pdf
Projekt 2 (belki) - tematy dla grupy 1 i 2 pdf
Projekt 3 (ramy) - tematy pdf
Projekt 4 (kratownice) - tematy pdf
Kolokwia - wyniki (kompletne, wraz z kolokwium poprawkowym - grupy 1 i 2)  pdf
I termin egzaminu (grupy 1 i 2, grupom 3,4 i 5 wyniki wysłał mgr inż. Marcin Łabuda ) pdf
II termin egzaminu odbędzie się w dniu 08.09.2014 o godzinie 12:45 w sali 12
II termin egzaminu - wyniki (wszystkie grupy) pdf
III termin egzaminu - wyniki pdf

I rok studiów dziennych kierunek Budownictwo, przedmiot "Wytrzymałość Materiałów I"

Projekt 1 - zakres i tematy pdf
Projekt 2 - zakres i tematy pdf
Projekt 3 - zakres i tematy pdf
Projekt 4 - zakres i tematy pdf

Kolokwium (wszystkie) - wyniki pdf

II rok studiów dziennych kierunek Budownictwo, przedmiot "Wytrzymałość Materiałów II"

Projekt 1 - zakres i tematy pdf
Projekt 2 - zakres i tematy pdf

Kolokwium I - wyniki pdf

II rok studiów zaocznych kierunek Budownictwo, przedmiot "Mechanika Budowli"

Projekt 1 - zakres i tematy pdf
Projekt 2 - zakres i tematy pdf
Projekt 3 - zakres i tematy pdf
Metoda przemieszczeń - materiały pomocnicze pdf
I termin egzaminu - wyniki pdf
II termin egzaminu odbędzie się w dniu 14.09.2014 o godzinie 9:00 w sali 12

II rok studiów zaocznych kierunek Inżynieria Środowiska, przedmiot "Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów"

Materiały z wykładu część 1  zip
Materiały z wykładu część 2  zip
I i II termin egzaminu - wyniki  pdf
II termin egzaminu odbędzie się w dniu 14.09.2014 o godzinie 9:00 w sali 12

Proponowane tematy prac magisterskich.

"Zabezpieczenie głębokich wykopów ściankami szczelnymi – wariantowa analiza numeryczna” (wspólnie z dr inż. Kazimierzem Piszczkiem)

"Ścianka szczelna z grodzic winylowych jako element szczelny wału przeciwpowodziowego – symulacje numeryczne”.

Powyższe tematy mogą być zrealizowane wyłącznie przez dyplomantów którzy w toku studiów nabyli podstawową znajomość systemu metody elementów skończonych Z_SOIL.
Studentów mających swoje własne pomysły dotyczące tematów prac magisterskich z zakresu modelowania numerycznego zagadnień geotechnicznych zapraszam do podzielenia się nimi - lista tematów jest otwarta.


Tablice przekrojów walcowanych zamieszczone na stronie dr inż. Andrzeja Dzięgielewskiego

Linki:

Magazyn Żagle
Strona Zakładu Podstaw Konstrukcji Inżynierskich
Informacje o używanym w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Inżynierskich systemie MES Z_Soil.PC
Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór IMGW  - stali uczestnicy  Konferencji Naukowej w Korbielowie
Politechnika Warszawska
Politechnika Łódzka
Hydroprojekt Kraków
 

Linki do stron o tematyce militarno - wojskowej

Dowcipy militarne  - pochodzące z Internetu lub zasłyszane.
Skansen w Mniszewie - na przyczółku warecko-magnuszewskim.
Przełęcz Dukielska - pomniki na Słowacji