naglowek
 
Wszelkie komentarze
 
   

Wydzia3y Politechniki Krakowskiej


Wydział Mechaniczny

 Doktor habilitowany

  dr hab. inż.
  Marek Brzeżański

Marek Brzeżański  Urodził się w 1953 r. w Myślenicach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w 1972 r. studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. W 1977 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera mechanika (specjalność: samochody i ciągniki). W 1978 r. służył w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Samochodowych w Pile, a następnie w Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie, kończąc ją w stopniu podporucznika rezerwy.

  Pracę na Politechnice Krakowskiej podjął w 1979 r. i do chwili obecnej jest zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych. W 1986 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Dwupaliwowe zasilanie silnika z zapłonem iskrowym w aspekcie oszczędności ciekłych paliw węglowodorowych" uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych.

  Dr inż. Marek Brzeżański odbył staż w Instytucie Pojazdów i Silników na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie w 1983 r., w latach 1987-1988 był stypendystą DAAD w Ruhr Universität w Bochum, gdzie również - za zgodą rektora PK - pracował naukowo (do 1989 r.). Odbywał też krótkotrwałe staże lub szkolenia zagraniczne - w 2002 r. w firmie FEV Motorentechnik w Aachen (Niemcy), w 2004 r. w firmie AVL List GmbH w Grazu (Austria).

  Od 1994 r. uczestniczy w pracach Zespołu ds. Zanieczyszczeń Komunikacyjnych, działającego przy Urzędzie Miasta Krakowa i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska (w tym samym roku wraz z delegacją UM Krakowa brał udział w poświęconym problematyce zanieczyszczeń komunikacyjnych spotkaniu z władzami miejskimi Norymbergi). Jako pracownik Zakładu Silników z Zapłonem Iskrowym PK realizował wiele projektów badawczych lub kierował nimi. Za działalność badawczą otrzymał Nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (zespołową II stopnia).

  Jest współautorem 2 książek, autorem 37 samodzielnych publikacji naukowych i współautorem 11. Ponadto opublikował wiele artykułów popularnonaukowych na temat pojazdów i silników spalinowych.

  Od 1992 r. jest stałym współpracownikiem i konsultantem technicznym w redakcji Print Shops Prego (obecnie Media Connection), która zajmuje się problematyką motoryzacyjną i wydaje m.in. rocznik "Samochody Świata". W 2005 i 2006 r. ukazała się angielska wersja katalogu samochodów, której jest współautorem. Publikacja pt. "World of Cars" jest oferowana w wielu krajach świata.

  Od 2004 r. jest stałym członkiem zespołu redakcyjnego dwujęzycznego kwartalnika naukowego "Silniki Spalinowe - Combustion Engines", wydawanego przez Polskie Towarzystwo Naukowe Silników Spalinowych.

  Prowadzi zajęcia z przedmiotów "silniki spalinowe" oraz "problemy ekologiczne motoryzacji". Jest promotorem wielu prac dyplomowych, a za zgodą dyrekcji Instytutu w 2002 i 2003 r. prowadził prace dyplomowe studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki i jedną pracę w języku angielskim (International School of Technology). Podczas pobytu w Niemczech prowadził ćwiczenia w laboratorium silników spalinowych.

  W 2003 r. reprezentował Politechnikę Krakowską na Festiwalu Nauki, wygłaszając otwarty wykład w auli Collegium Novum UJ, pt. "Dokąd zmierza motoryzacja", za co otrzymał list gratulacyjny od rektora PK.

  W latach 1984-1987 był opiekunem praktyk zagranicznych IAESTE na PK, a od 1994 r. do chwili obecnej jest pełnomocnikiem dziekana Wydziału Mechanicznego ds. praktyk programowych. Od 2006 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, a od 2007 - członka Senatu PK.

Doktorzy nauk technicznych

 dr inż. Małgorzata Chwał (studia doktoranckie; M-3) - "Homogenizacja własności mechanicznych materiałów kompozytowych wzmacnianych nanorurkami węglowymi", promotor: prof. dr hab. inż. Aleksander Muc, recenzenci: prof. dr hab. inż. Tomasz Zagrajek (PW), prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer; 27 VI 2007 r.

dr inż. Mariusz Domagała (studia doktoranckie; M-7) - "Metodyka modelowania zaworów maksymalnych bezpośredniego działania", promotor: dr hab. inż. Edward Lisowski, prof. PK, recenzenci: prof. dr hab. inż. Zenon Jędrzykiewicz (AGH), dr hab. inż. Piotr Cyklis, prof. PK; 27 VI 2007 r.

dr inż. Piotr Dzierwa (studia doktoranckie) - "Optymalizacja nagrzewania i ochładzania grubościennych elementów kotłów", promotor: prof. dr hab. inż. Jan Taler, recenzenci: prof. dr hab. inż. Ludwik Cwynar (PŚl), dr hab. inż. Piotr Duda; 30 V 2007 r.

dr inż. Henryk Jodłowski (M-1) - "Metoda rozpoznawania odkształceń plastycznych w procesie obciążania stali wykazujących niestateczność materiałową", promotor: dr hab. inż. Stefan Bućko, prof. PK, recenzenci: prof. dr hab. inż. Lech Dietrich (IPPT PAN), dr hab. inż. Błażej Skoczeń, prof. PK; 27 VI 2007 r.

dr inż. Tomasz Nabagło (studiaan Fijałkowski; recenzenci: prof. dr hab. inż. Janusz Kowal (AGH doktoranckie) - "Synteza układu sterowania semiaktywnego zawieszenia samochodu z elementami magnetoreologicznymi", promotor: prof. dr hab. inż. Bogd), prof. dr hab. inż. Józef Knapczyk; 27 VI 2007 r.

dr inż. Małgorzata Skrzypiec (studia doktoranckie) - "Wpływ charakterystyki ściernicy wielkoporowej na jej przepuszczalność", promotor: dr hab. inż. Czesław Niżankowski, prof. PK, recenzenci: dr hab. inż. Mieczysław Marciniak, prof. PW, prof. zw. dr hab. inż. Jan Harasymowicz; 27 VI 2007 r.

dr inż. Iwona Zwierzyk-Klimek (studia doktoranckie) - "Analiza zużycia i kosztów eksploatacji zestawów kołowych tramwajów", promotor: dr hab. inż. Paweł Piec, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Gronowicz (PP), dr hab. inż. Stanisław Guzowski, prof. PK; 27 VI 2007 r.

Otwarte przewody doktorskie

mgr inż. Artur Gawlik (M-3) - "Zwiększenie sprawności ogólnej koparek przez wykorzystanie aktywnej przeciwwagi", promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Michałowski; 27 VI 2007 r.

mgr inż. Paulina Nogowczyk (studia doktoranckie) - "Kształtowanie charakterystyk wspomagania układu kierowniczego przy wykorzystaniu przyśpieszenia poprzecznego pojazdu", promotor: dr hab. inż. Witold Grzegożek, prof. PK; 27 VI 2007 r.

mgr inż. Helena Wisła (osoba spoza PK) - "Analiza skuteczności mokrego odpylania gazów w warunkach recyrkulacji cieczy", promotor: dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. PK; 30 V 2007 r.

mgr inż. Krzysztof Zarębski (M-2) - "Właściwości mechaniczne spieków metali po odkształceniu plastycznym i obróbce cieplnej", promotor: dr hab. inż. Stanisław Okoński, prof. PK; 27 VI 2007 r.

 


© Nasza Politechnika 2004
Bieżący numer
wszelkie komentarze