Katedra Infrastruktury Transportu Szynowego i Lotniczego

Kierownik Katedry:

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Czyczuła

 

 

 

 

Pracownicy

Lokalizacja Katedry

Działalność Dydaktyczna

Działalność Naukowo - Badawcza

Najważniejsze Wykonane Prace

Informacje Dla Studentów

 

 

 

 

 

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel. (+48 12) 628 23 58, fax (+48 12) 628 23 28, e-mail: kitsil@pk.edu.pl