Działalność Naukowo - Badawcza

 

 

OFERTA KATEDRY INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SZYNOWEGO I LOTNICZEGO NA USŁUGI BADAWCZE:

1. Zagadnienia mechaniki nawierzchni szynowych i współpracy z pojazdami (w tym opinie, ekspertyzy, dotyczące wypadków i innych zdarzeń komunikacyjnych)

2. Planowanie, projektowanie i studia wykonalności nowych i modernizowanych dróg szynowych (kolejowych, tramwajowych, kolei górskich)

3. Badania nowych i innowacyjnych rozwiązań w konstrukcji dróg szynowych (badania przytwierdzeń, podkładów, kompleksowa ocena konstrukcji z uwagi na ich zgodność z postanowieniami europejskich aktów normatywnych - TSI, norm technicznych i innych dokumentów)

4. Diagnostyka nawierzchni - ocena stanu dróg szynowych i analizy degradacji podczas eksploatacji

5. Inne, nietypowe zagadnienia z zakresu projektowania, budowy i utrzymania dróg szynowych

6. Podstawowe zagadnienia mechaniki nawierzchni lotniskowych, w tym ocena uszkodzeń i degradacji nawierzchni i podłoża;

7. Prace studialne, dotyczące usytuowania lotnisk i transportu pasażerów do portów lotniczych, zwłaszcza z wykorzystaniem dróg szynowych

Powrót