naglowek
 
Wszelkie komentarze
 
   
Adres redakcji:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: 628 25 08
e-mail: naszapol@pk.edu.pl
www.pk.edu.pl/naszapol

redaktor naczelny
Maciej Złowodzki

sekretarz redakcji
Katarzyna Tyńska

redaktorzy
Lesław Peters (Wydziały Politechniki Krakowskiej; Wydarzenia, konferencje, seminaria...; Studenci Politechniki Krakowskiej; tel.: 22 90),
Teresa Marszalik (Rektor i Senat; tel.: 22 83),
Jan Kurek (Nauka i szkolnictwo; tel.: 24 59

fotografik
Jan Zych

redakcja internetowa
Paweł Struś

stali współpracownicy

Justyna Tarajko (WA), Eugeniusz Szumakowicz (WFTiMK), Grażyna Gardowska (WIEiK), Anna Tomaszkiewicz-Potępa (WIiTCh), Aneta Samek (WIL), Krzysztof Książyński (WIŚ), Anna Maria Bałanda (WM) oraz Danuta Zajda (Galerie)

opracowanie graficzne
Jadwiga Mączka

Za treść artykułów odpowiadają autorzy. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych w nadesłanych tekstach.

Druk: Sekcja Poligrafii PK
Nakład: 800 egz

Z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku

życzymy:

Studentom radości ze zdobywania wiedzy i umiejętności, zadowolenia z osiąganych wyników i coraz lepszych perspektyw zawodowych; Pracownikom, by kontakt ze zdolną i chętną do nauki młodzieżą, by kształcenie i dokonania ich wychowanków były dla nich źródłem satysfakcji, a sukcesy naukowe, projektowe i wdrożeniowe przyniosły wiele nagród i wyróżnień.
A wszystkim Państwu wspaniałych Świąt oraz zdrowia, optymizmu, pogody ducha i zasobnej "kasy" w 2008 roku.

Redakcja

 

 

 


© Nasza Politechnika 2004
wszelkie komentarze