INSTYTUT  POJAZDÓW  SAMOCHODOWYCH

I  SILNIKÓW  SPALINOWYCH 

M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4 M 4

DYREKTOR

 

Dr hab. inż. Marek Brzeżański, prof. PK

 

Z-ca Dyrektora ds. Badawczych

 

Dr hab. inż. Wojciech Marek, prof. PK

 

Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych

 

Dr inż. Robert Janczur

31- 864 Kraków

Al. Jana Pawła II 37

Skontaktuj się z nami:                      Laboratorium Mechatroniki w ramach MRPO

Tel.: 12 628-35-30 lub 31,
Faks: 12 648-13-44,
E-mail: m4sekretariat@mech.pk.edu.pl

Meteo