ZAKŁAD MECHATRONIKI (M-43) 


Kierownik 

Dr hab. inż. Józef Tutaj

Pracownicy naukowi

Dr hab. inż. Józef Struski,prof.PK

em. prof. zw. dr hab. inż. Bogdan T. Fijałkowski

Dr inż. Zdzisław Juda

Dr inż. Marek S. Kowalski

Dr inż. Tomasz Nabagło

Dr inż. Andrzej Pakuła 

Pracownik techniczny

Mieczysław Hebda

 


Działalność naukowo-badawcza Zakładu Mechatroniki związana jest z badaniami właściwości dynamicznych systemów mechatronicznych- układów mechanicznych współpracujących, przede wszystkim, z elektronicznymi układami regulacji automatycznej w zakresie:

PUBLIKACJE


Zakład Mechatroniki prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie:


Aktualizacja: 01-03-2007