29 października 1998 roku odbyło się Seminarium Zakładu Mechatroniki Samochodowej Instytutu Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki pt. "Analytical and Physical Simulation of  Tracked and Combat Military Vehicles " (Symulacja analityczna i fizyczna gąsienicowych pojazdów wojskowych). Seminarium miało charakter środowiskowy, niekomercyjny oraz otwarty, to znaczy było dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Podczas seminarium Pani Joyce L. ILLINGER (European Research Office) oraz Panowie Michael LETHERWOOD i Aleksander KUREC (TACOM-TARDEC, Warren, Michigan, USA) wygłosili referaty tematyczne, w których przedstawili obecny stan zaawansowania "technologii" prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na przykładzie realizacji projektów zlecanych przez sektor wojskowy.

Obradom przewodniczył Kierownik Zakładu Mechatroniki Samochodowej Prof. dr hab. inż. Bogdan FIJAŁKOWSKI. Wśród gości i uczestników byli członkowie władz Uczelni i Wydziału Mechanicznego, liczne grono pracowników oraz studentów, a także przedstawiciele krajowych ośrodków naukowych i przemysłowych.

Szersze informacje na temat seminarium można uzyskać u Sekretarza Programowego Seminarium dr inż. Zdzisława Judy, tel. 648-05-55 w. 3323, tel/fax: 648-41-74, e-mail: <zjuda@usk.pk.edu.pl>.