naglowek
 
 
   

Wydziały Politechniki Krakowskiej


Wydział Mechaniczny

Profesor zwyczajny

Prof. dr hab. inż.
Janusz Orkisz

Janusz Orkisz  Profesor Janusz Orkisz urodził się 6 września 1934 r. we Lwowie. Jego żona Maria jest psychologiem, mają czworo dzieci. Studiował w latach 1951 - 1956 na Wydziale Budownictwa Lądowego PK - dyplom z wyróżnieniem mgr. inż. w zakresie konstrukcji budowlanych. W latach 1955 - 1959 studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia te ukończył, zdobywając dyplom magistra fizyki w zakresie fizyki teoretycznej. Otrzymał również Puchar dla Najlepszego Sportowca - Studenta UJ.

  Stopień naukowy doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) nadała mu w 1961 r. Rada Wydziału Budownictwa Lądowego PK na podstawie rozprawy "Ugięcia sprężysto-plastyczne belek o dowolnym przekroju"; doktora habilitowanego (również z wyróżnieniem) - ta sama Rada w 1968 r. na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy "Skończone odkształcenia wiotkich osiowo-symetrycznych powłok z uwzględnieniem reologicznych własności materiału". W 1971 r. został powołany na stanowisko docenta na PK. Tytuł naukowy profesora nauk technicznych uzyskał 10 lipca 1987 r. Na stanowisko profesora zwyczajnego został powołany 1 sierpnia 2004 r.

  Profesor Janusz Orkisz jest nauczycielem akademickim na PK od 1956 r. Obecnie kieruje Samodzielnym Zakładem Metod Komputerowych w Mechanice. Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie mechaniki, a przede wszystkim komputerowych metod analizy i optymalizacji. Tym zagadnieniom poświęcił wiele prac naukowych (6 monografii, ok. 250 publikacji w czasopismach i materiałach konferencji naukowych oraz raportów z prac badawczych; ok. 40 powstało w ostatnim okresie, tj. od roku 2000, gdy został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski). Osiągnął wiele sukcesów w dziedzinie nauki, dydaktyki oraz w działalności społecznej i publicznej. Jest twórcą polskiej szkoły i światowym autorytetem naukowym w dziedzinie metod bezsiatkowych oraz analizy naprężeń resztkowych w elementach konstrukcji. Przez cztery ostatnie lata był członkiem komitetu naukowego oraz współorganizatorem wielu międzynarodowych konferencji naukowych najwyższej rangi, wygłaszając na nich referaty naukowe (ok. 30, w tym 8 generalnych). Jest członkiem 3 redakcji oraz recenzentem 8 renomowanych międzynarodowych czasopism naukowych.

  Profesor Janusz Orkisz był promotorem 14 prac doktorskich, również doktoratów honorowych (2); recenzentem 40 prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 11 wniosków profesorskich. Jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz 4 sekcji tego Komitetu, w tym przewodniczącym prężnej Sekcji Metod Komputerowych Mechaniki, a także członkiem Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Prowadzi działalność na rzecz środowiska naukowego na terenie kraju, a ponadto w Krakowskim Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet. Rozwija współpracę naukową z ośrodkami zagranicznymi USA (Waszyngton, Boston, Evanston), UE (Barcelona, Budapeszt, Compiegne, Mediolan, Stuttgart, Wiedeń). Na szczególną uwagę zasługuje zainicjowana i kierowana przez profesora Janusza Orkisza wieloletnia współpraca z US Department of Transportation dotycząca naukowej analizy bezpieczeństwa eksploatacji transportu kolejowego. Zaowocowała ona licznymi publikacjami naukowymi, wdrożeniami wiedzy technicznej, wieloma ukończonymi pracami doktorskimi i habilitacyjnymi pracowników PK, a także wieloletnim grantem (profesor J. Orkisz był jego kierownikiem), dzięki któremu unowocześniono infrastrukturę komputerową PK.

  W dziedzinie dydaktyki na szczególne podkreślenie zasługują wielostronne (program, organizacja, infrastruktura) działania profesora Janusza Orkisza związane z powstaniem nowego kierunku studiów na PK - informatyka.

  Profesor Janusz Orkisz prowadzi równolegle działalność społeczną i publiczną. Na szczeblu krajowym kieruje - jako przewodniczący - ruchem Komitetów Obywatelskich. Przez wiele lat był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego miasta Krakowa. W ostatnich latach m.in. osobiście organizował centralne uroczystości jubileuszowe tego ruchu i kierował nimi. Jako członek władz Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność" kierował pracami Krajowego Zjazdu KSN. Był też przewodniczącym II i III Krajowego Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność" w Gdańsku-Oliwie.

  W Krakowie profesor Janusz Orkisz współpracował z władzami samorządowymi miasta. Trzeba podkreślić skuteczność jego działań jako negocjatora w sytuacjach konfliktowych. Działał także na rzecz środowiska sportowego Krakowa jako członek Rady TS Wisła. Prowadził pracę wychowawczą w środowisku krakowskim jako wieloletni instruktor harcerski.

  Należy również podkreślić jego wieloletnie działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności obywatelskiej w Dzielnicy VII (Zwierzyniec) Krakowa prowadzone w różnych gremiach (Zwierzyniecki Komitet Obywatelski, miejscowy samorząd, etc.).

Zamknięty przewód doktorski

dr inż. Wiesław Dźwigoń (L-2) - "Analiza efektywności środków poprawy jakości w komunikacji miejskiej"; promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki; recenzenci: prof. zw. dr inż. Wojciech Suchorzewski (PW), dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK; 22 IX 2004.

 


© Nasza Politechnika 2004                                 BIEŻĄCY NUMER
wszelkie komentarze