Nowy adres strony internetowej wydzialu: www.fmi.pk.edu.pl